ბავშვი მოდელები

ჩვენ ვაძლევთ უნიკალურ შანსს თქვენს ბანშვებს პატარაობიდან დაიწყონ სამოდელო კარიერა. ჩვენი სპეციალისტები გულისყურით ეკიდებიან ბავშვთა ოცნებებს და ამიტომაც განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდებიან ყველა შემოთავაზებას. ჩვენ აგრეთვე განსაკუთრებულად ვაქცევთ ყურადღებას მშობლების სურვილებს, ამიტომაც ჩვენს ანკეტებში მშობელთა ნებართვა სავალდებულოა.

მიეცით საშუალება ბავშვთა ოცნებებს გახდნენ რეალობები!

შეავსე ანკეტა!